Декларация за поверителност

Политика за поверителност

Козметикс България Профешънъл" ЕООД с ЕИК: 204300125 и адрес седалище: гр. Варна, ул. "Граф Игнатиев" 17 събира и обработва лични данни на потребителите в качеството си на Администратор на лични данни е регистриран в комисията за защита на личните данни (ид. номер: 427205) от 30.03.2017. "Козметикс България Профешънъл" ЕООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни, се отнася отговорно към тях и гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез нашата платформа.

При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти и гарантираме, че Вашите лични данни са пазят според законодателството на Република България и новият регламент GDPR (General Data Protection Regulation), влязъл в сила от 25.05.2018).

GDPR е Европейска регулация, която защитава личните данни на потребителите на територията на Европейската Икономическа Общност.

Във физическите магазини на “Cosmetics Bulgaria” (находящи се в гр. Несебър - ул. Иван Вазов 9 и гр. Варна - ул. Граф Игнатиев 17, България), на електронния магазин на “Cosmetics Bulgaria” (www.cosmeticsbulgaria.com), както и на следните социални профили на Cosmetics Bulgaria:

 • Facebook - https://www.facebook.com/CosmeticsBulgaria/
 • Instagram - https://www.instagram.com/cosmeticsbulgaria/
 • Pinterest - https://www.pinterest.com/cosmeticsblgr/
 • Twitter - https://twitter.com/cosmeticsbg
 • LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/cosmetics-bulgaria

се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на българска, натурална и органична козметика на територията на България, както и по целия свят. Личните данни могат да се обработват и за спомагателни дейности, свързани с доставките, фактурирането и износа на козметичните продукти предлагани от "Козметикс България Профешенъл" EООД.

За да приемаме, съхраняваме и обработваме вашите лични данни в среда на максимална сигурност и пълна прозрачност сме предприели следните мерки и сме изяснили следните ситуации, в които използваме личните ви данни.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл:

Видовете лични данни, които обработваме:

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в електронния магазин на “Cosmetics Bulgaria“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин „Cosmetics Bulgaria“ - www.cosmeticsbulgaria.com, (“Общите условия”):

 •  Лично и фамилно име;
 • Имейл адрес;

2. Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от физически магазин на “Cosmetics Bulgaria“: 

 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доствка;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Статус на плащане; 
 • Статус на доставката;

3. Данни за онлайн поръчка през електронния магазин на “Cosmetics Bulgaria“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

 • Лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес; 
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Сума за плащане;
 • Статус на плащане;
 • Статус на доставката;

4. Данни получени при регистрация на акаунт на сайта на Cosmetics Bulgaria (www.cosmeticsbulgaria.com) сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия: ●

 • Лично и фамилно име; 
 • Имейл адрес;
 • Парола;

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за профила Ви в онлайн магазина на „Cosmetics Bulgaria“

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина „Cosmetics Bulgaria“ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога на „Cosmetics Bulgaria“ и други форми на комуникация и/или изразяване:

 • Лично и фамилно име;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер; 
 • Адрес;
 • Интернет сайт;
 • Съдържание на коментара / съобщението;

3. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина на „Cosmetics Bulgaria“:

 • История на поръчките; Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия като се свържете с длъжностното лице по защита на данни и да поискате изтриване на профила ви и “забравяне” на личните ви данни, съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1. Данни за профила Ви онлайн магазина на „Cosmetics Bulgaria“:

 • Лично и фамилно име;
 • Имейл адрес;

2. Данни за онлайн поръчка онлайн магазина на „Cosmetics Bulgaria“: 

 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Сума за плащане;
 • Статус и история на плащанията;
 • Статус и история на доставките;
 • История на поръчките;

3. Данни за поръчка на място:

 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доствка;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Статус на плащане;
 • Статус на доставката;

4. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини на „Cosmetics Bulgaria“

 • Видеозаписи от камери в магазините на Cosmetics Bulgaria, сървърни помещения и складовата база;

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

1. Данни за профила Ви в онлайн магазина на „Cosmetics Bulgaria“: 

 • Лично и фамилно име; 
 • Имейл адрес;
 • Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за поръчка на място:

 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доствка;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Статус на плащане;
 • Статус на доставката;
 • Видеозаписи от камери, разположени в физическите магазини на Cosmetics Bulgaria.

3. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина на „Cosmetics Bulgaria“:

 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Сума за плащане;
 • Статус и история на плащанията;
 • Статус и история на доставките;
 • История на поръчките; 

IV. Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в онлайн магазина на „Cosmetics Bulgaria“ се обработват за целите на: 

 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;
 • Доставка на поръчани продукти;
 • Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други; 
 • Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
 •  Автентикация при влизане в профила Ви;
 •  Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

2. Данните за поръчка на място се обработват за целите на:

 • Доставка на поръчани козметични продукти;
 • Информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
 •  Предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки; Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

3. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

 •  Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, най-често свързана със запитване от Ваша страна, относно свойствата на предлаганите от нас продукти и сроковете за изпълнение на доставка.;

5. Данните за лоялни клиенти се обработват за целите на:

 •  Изпълнение на договорни задължения за прилагане на отстъпка от цената при поръчки;
 •  Удостоверяване и идентификация на качеството “лоялен клиент” и изхождащите от това права;

6. Данните от видеонаблюдение във физическите магазини на „Cosmetics Bulgaria“ се обработват за целите на:

 •  Проследяване на инциденти и нарушения;
 •  Предотвратяване и докладване на престъпления в нашите магазини;

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Cosmetics Bulgaria

1. Използваме следните доставчици на хостинг услуги и услуги свързани с програмиране и поддръжка на онлайн магазина на Cosmetics Bulgaria:

 • "СуперХостинг.БГ" ООД, с ЕИК: 131449987 - предоставят хостинг за резервирана свързаност както и за нуждите на блога на „Cosmetics Bulgaria“. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/ 
 • "Сикс Ей ЕМ" ООД, с ЕИК: 201081982 - предоставят поддръжка на онлайн платформата на “Cosmetics Bulgaria”, както и разработка и програмиране на нови модули и дизайн на страницата на “Cosmetics Bulgaria”. http://www.6am.bg/

2. Спедиторски фирми и пощенски услуги за целите на качествено, бързо и надеждно обслужване на всички поръчки на територията на страната и чужбина, използваме спедиторски и пощенски услуги, на които можем да разчитаме за навременни доставки до всички наши потребители. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните: 

 • “ИнТайм” с ЕИК: 121094705 официални представители за България на UPS (United Parcel Service) - предоставят куриерски услуги на територията на страната и чужбина, Повече за тях можете да научите на тяхните интернет страници: http://www.intime.bg/ https://www.ups.com/bg/ 
 • “СПИДИ”, с ЕИК: 131371780 - официални представители за България на DPD предоставят куриерски услуги на територията на страната и чужбина, Повече за тях можете да научите на тяхните интернет страници: https://www.speedy.bg/bg
 • “ЕКОНТ”, с ЕИК:117047646 - предоставят куриерски услуги на територията на страната. Повече за тях можете да научите на тяхните интернет страници: https://www.econt.com/
 • “Български Пощи”, с ЕИК:121396123 - предоставят куриерски и износни услуги до по-отдалечени краища на света. https://www.bgpost.bg/

3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения; По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни, предоставени на договорно основание:

 • Данни за профила – Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да се свържете с нас с желание да изтриете вашия профил.
 • Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез изтриване. Вашите данните на блога на “Cosmetics Bulgaria ”са свързани с публикуваните от Вас коментари под статии и видеа, поради, което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

4. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини на „Cosmetics Bulgaria“ - видеозаписите се съхраняват до 60 дни от тяхното създаване; След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка: 

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни

 • Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

 •  Отпадане на необходимостта от обработка;
 •  Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 •  Незаконна обработка на данни;
 •  Законово задължение за изтриване; Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато: 

 • се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или 
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
 • е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което: 

 • предоставяме данните директно на Вас; или
 • при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 

 • Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг: 

 • Нашата основна мисия е да направим българската козметика максимално достъпна и все по-популярна както на територията на България, така и по света. За да направим това възможно ние изпращаме информация до нашите клиенти свързана с позитивните качества и свойства на козметиката, която предлагаме. От своя страна Вие имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини на “Cosmetics Bulgaria”, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма и след прилагане на нужните док ументи. Ако имате регистрация за „Cosmetics Bulgaria“. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Използване на “бисквитки”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на онлайн магазина и/или блога на Cosmetics Bulgaria, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.

Типове “бисквитки”

Задължителни

Без тези “бисквитки” услугите на нашия сайт може да не функционират правилно. Такива “бисквитки” казват на браузъра Ви дали да останете логнат или е изтекла сесията Ви.

Отчитащи

Използваме тези “бисквитки” за да проследяваме анонимно кои страници потребителите посещават на сайта. Използваме тези данни за да правим подобрения по сайта ни.

Функционални

Използваме тези “бисквитки”, за да запомним определени избори, които сте направили. Например опцията браузъра да Ви запомни данните за логин, за да не се налага да ги въвеждате отново. Подобни “бисквитки” може да са “бисквитки” от Google Analytics.

Таргетиращи

Използваме този тип “бисквитки” за осъществяването на интернет рекламиране и таргетиране. Без тези “бисквитки” няма да можем да Ви показваме релевантни реклами отговарящи на Вашите интреси. Може да промените настройките на браузърът си, за да деактивирате “бисквитки”, които следят вашата активност. Имайте предвид, че може да изпитате проблеми, ако го направите, докато ползвате сайта ни.

Ето Ви и възможни опции да изключите “бисквитки”, които ви следят.

 • Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • Facebook pixel - https://www.facebook.com/help/568137493302217

Полезни връзки:

 • GDPR Информационен портал: https://www.eugdpr.org/
 • GDPR регулацията в пълния си текст. : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
 • Сайтът на Европейската Комисия: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en .

Настройка на бисквитките

Cosmetics Bulgaria в очакване на Black Rose Friday 2023

Остават броени часове до старта на кампанията за Черен Петък и за седма поредна го

Колаген Хидрогел от Dr. Derm – Ревю и поглед върху съставките!

Колагеновият хидрогел от Dr. Derm предлага набор от предимства, от дълбока хидратаци

Нагоре